فرصت های شغلی

مایل به همکاری در چه واحدی هستید؟

شرایط مورد نظر ما برای این سمت سازمانی:

سن بین 40-45 سال

حداقل 5 سال سابقه مدیرعاملی یا مدیریت کارخانه (ترجیحا در شرکت‌های تولیدی خصوصی)

جنسیت: آقا

تشکیل تیم و رهبری موثر تیم

ارتباط موثر

توان برنامه‌ریزی، سازماندهی و مدیریت پروژه

کلان‌نگری، تفکر تحلیلی و حل مساله

جنسیت: آقا

سن بین 35 تا 40 سال

سابقه فعالیت در شرکت‌های تولیدی: 5 سال

مدرک تحصیلی: کارشناسی یا کارشناسی ارشد رشته حسابداری یا مدیریت مالی

ساکن مراغه

جنسیت: آقا

سن بین 30 تا 35 سال

سابقه کار: 3 سال

مدرک تحصیلی: کارشناسی یا کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، بازرگانی، دولتی، مهندسی صنایع، حسابداری، مدیریت مالی

ساکن مراغه

سن بین 35-45 سال

حداقل 5 سال سابقه مدیریت یا سرپرست تولید (ترجیحا در شرکت‌های تولیدی خصوصی)

جنسیت: آقا

توانایی برنامه ریزی، سازماندهی، اجرا و نظارت بر اجرای فعالیت‌ها و برنامه‌ها

اجرایی و عملیاتی بودن

ارتباط موثر

توانایی رهبری و اداره موثر تیم‌های کاری

سن بین 20 تا 30 سال

جنسیت: خانم

مدرک تحصیلی: کاردانی و کارشناسی در رشته‌های برق، مکانیک، صنایع، مخابرات

ساکن مراغه

جنسیت: آقا

سن بین 30 تا 35 سال

سابقه کار: 3 سال

مدرک تحصیلی: کارشناسی یا کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، مهندسی صنایع، برق

ساکن مراغه

سن بین 20 تا 30 سال

جنسیت: آقا

مدرک تحصیلی: کاردانی و کارشناسی در رشته های برق، مکانیک، صنایع، مخابرات

سابقه کار: 3 سال

ساکن مراغه

سن بین 25 تا 35 سال

جنسیت: 1 نفر آقا و 1 نفر خانم

مدرک تحصیلی: کاردانی و کارشناسی در رشته های برق، مکانیک، صنایع، مخابرات

سابقه کار: 2 سال

ساکن مراغه

مشخصات فردی

your image

سوابق تحصیلی:

لطفا سوابق تحصیلی سه مقطع آخر خود را وارد کنید.

سوابق تحصیلی اول:

سوابق تحصیلی دوم:

سوابق تحصیلی سوم:

آشنایی به زبان انگلیسی:

مهارت‌های کامپیوتری:

در صورت گذراندن دوره‌های آموزشی جدید عناوین آن را درج کنید

سوابق کاری:

لطفا سوابق کاری سه شرکت آخر خود را وارد کنید.

سوابق کاری اول:

سوابق کاری دوم:

سوابق کاری سوم:

CAPTCHA

کد امنیتی جدید

از ثبت اطلاعات مطمئن هستید؟